Nieuwsbrief
Interesse in een geschenkenbon?

Hear the angels sing

In de kersttijd kijken we niet op van een engeltje min of meer… In talrijke vormen en afmetingen doen ze hun intrede in menig huiskamer, bengelen ze lumineus in het straatbeeld en bevolken ze de etalages. Hun lied of geschal is nadrukkelijk aanwezig. Hierna verdwijnen ze meestal met stille trom in zijdepapier – en mét hen hun taak als boodschappers van een nieuwe tijd.

 

Nochtans neemt de belangstelling voor engelen ook buiten de kerstperiode toe, zelfs in onze nuchtere en materiële wereld. Boekenrekken vol met getuigenissen en inzichtkaarten in de boekhandels, films met miraculeuze tussenkomst van engelen zijn legio. Steeds meer mensen willen bewust en met open vizier in contact komen met die lichtwezens, zonder dat daar een mysterieus en vreemd ‘new-age’ sfeertje rondhangt.

 

In deze context wil ik graag een persoonlijke anekdote aanhalen.
Mijn interesse voor en connectie met engelen of hemelse wezens is niet altijd zo groot geweest als vandaag. Niet dat ik als ‘non-believer’ door het leven ging, maar er waren zoveel andere ‘tastbare’ begeleiders, raadgevers, steunpunten en leermiddelen…
In één van de moeilijkste periodes van mijn leven, was ik met de wagen op weg naar het ziekenhuis waar mijn partner opgenomen was. Ik was quasi een mentaal en emotioneel wrak, propte maandenlang verdriet en angst in alle cellen van mijn lichaam waar ik nog een plaatsje had, en in een vlaag van wanhoop riep ik het uit: ‘Als jullie engelen er écht willen zijn voor ons, toon het dan!’ Nog geen minuut later kwam er een bestelwagen voor me uit rijden, met het logo ‘Firma Engelen-Heere’.  In tranen nam ik hun visitekaartje aan, en sindsdien ben ik een fervent afnemer van hun producten, sta ik nog altijd versteld van de soms speelse interacties, betreur ik geen enkel moment onze samenwerking en wil ik graag meehelpen aan hun naambekendheid…

Secret Service

En daar steekt nu juist dat spreekwoordelijke addertje de kop op. Hoe stel je – in godsnaam - Engelen voor? Een hele firma dan nog wel. Wie of wat zijn Engelen? Welke taak hebben ze? Wat is hun handelskenmerk? Welke rol kregen ze toebedeeld in de ‘Secret Service’ van de Bron (of God, of Allah, of YHVH)?


Wil je daar werk van maken, dan kom je uit op stapels boeken en artikels,  bijbelstudies, analyses van kunstwerken en vanzelfsprekend ook op angelologie, de theologische  studie van engelen die men in de meeste religies terugvindt; de nadruk ligt hier evenwel meestal op de hiërarchie en de functie van die ‘hemelse wezens’ in het goddelijke plan. In dit verband wordt het werk ‘De Coelesti Hierarchia’ uit de 4e eeuw van Pseudo-Dionysisus de Aeropagiet als het meest invloedrijke geschrift genoemd.

Zijn lijst beschrijft negen orden van heilige energie, verdeeld in drie koren:

1e koor – Serafijnen, Cherubijnen, Tronen
2e koor – Heerschappijen, Krachten, Machten
3e koor – Vorsten, Aartsengelen, Engelen

Kodoish - Kodoish - Kodoish - Adonai Tsabaoth

Voor de meesten van ons klinken enkel de Serafijnen, Cherubijnen, Aartsengelen en Engelen wel bekend in de oren. Via afbeeldingen ‘kennen’ we toch die alleraardigste, mollige cherubijntjes. Die ‘putto’s’ uit de Renaissance hebben echter niets van doen met de cherubijnen die in de bijbel beschreven worden als ontzagwekkende figuren, als tetramorfe wezens met vier vleugels en vier gezichten: een leeuw, een man, een arend en een stier.

Ook de Serafijnen worden voorgesteld als wezens van puur ongetemperd licht met drie paar vleugels. Zij zouden voortdurend het Trisagion (het driemaal Heilig) zingen, als loflied voor de goddelijke Bron. In onze tijd van spirituele transformatie wordt het ‘Kodoish, Kodoish, Kodoish’ (uit het Book of Knowledge - Keys of Enoch) als een van de krachtigste mantra’s beschouwd.  Een link naar een mooie versie ervan:  http://youtu.be/jr2lp7cw7CY

Méér dan wat hun naam laat vermoeden...

Aartsengelen en engelen worden noch in de bijbel noch in andere mystieke geschriften beschreven als wezens met vleugels. Het concept om mythische of hemelse gezanten en beschermers met vleugels te visualiseren, steunt wellicht op de ‘slagkracht’ die ze hebben en hun functie als vliegensvlug kanaal tussen hemel en aarde.

 

Wij zijn door overlevering misschien wel het meeste vertrouwd met de Aartsengelen (hoewel er in de bijbel slechts drie genoemd worden: Michaël, Gabriël en Rafaël), de Engelen en zeker met het begrip ‘Beschermengel’. Hoe ze zich aan ons ‘tonen’, doet niets af van de impact die ze in ons leven kunnen hebben. Het zijn bewustzijnsvormen met een hoge vibratie die zich iedere willekeurige verschijningsvorm kunnen aanmeten, volgens de perceptie die we aankunnen. Ze zijn tenslotte veel méér dan hun naam aangeeft: ‘angelus’, wat boodschapper betekent. Het zijn dienaars, beschermers, raadgevers, strijders, bewakers… Zij hebben geen vrije wil en dragen geen oordeel. Kortom, het zijn zorgvuldige uitvoerders van het goddelijke proces van Schepping.

 

Als je hen uitnodigt in je leven, brengen ze de boodschap van je verbondenheid met de Bron, dat jijzelf een goddelijke vonk bent, dat je er niet alleen voorstaat om je levensdoel uit te tekenen en bij te dragen aan het scheppingsproces. Ze zijn het antwoord en de bevestiging : ‘Er wordt voor jou gezorgd’.

Afstemming op het Engelenrijk

Sommige kristallen zijn door hun kleur, hun naam of uitstraling ideale helpers om je connectie met en je afstemming op het Engelenrijk te vergroten:

 

 

webdesign by stardekk ×